Ajankohtaista

Maut kohrillaan

Etelä-Pohjanmaalla pidetään maut kohrillaan. Meillä hyvä ruoka ja laadukkaat raaka-aineet ovat yhteisiä ylpeydenaiheita.

Ruokaprovinssi syntyi maakunnassa, joka rakastaa ruokaa ja elämyksiä. Meillä ruoka kertoo paikallisten yrittäjien intohimosta ja maailman pohjoisimman maatalousmaan ammattiylpeydestä. Alla olemme koonneet ajankohtaisia asioita Ruokaprovinssiin liittyen.

AJANKOHTAISTA RUOKAPROVINSSISTA

Ruokaprovinssimaakunnan tuotteet tunnetaan jatkossa Ruokaprovinssimerkistä

Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta. Ruokamaakunnan identiteettiä ja alueen tuotteiden tunnettuutta vahvistetaan entisestään merkitsemällä ne jatkossa Ruokaprovinssimerkillä. Ruokaprovinssimerkistä kuluttaja tietää, että sitä käyttävä yritys tekee työnsä kolmea arvoa kunnioittaen: eteläpohjalaisesti, pikkuisen paremmin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Päästäkseen merkkiyrittäjäksi yritys käy läpi auditointiprosessin, jonka tulosten perusteella Ruokaprovinssimerkkiryhmä päättää merkin myöntämisestä yritykselle tai tuotteelle. Ruokaprovinssimerkin voi saada myös Etelä-Pohjanmaalla toimiva ruoka-alan kehittämisorganisaatio.

”Parhaillaan meillä on haku päällä Ruokaprovinssimerkkiyrityksistä. Ensi vuoden aikana merkki näkyy palveluissa ja tuotteissa kuluttajille”, kertoo Terhi Välisalo Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisista. Järjestön vastuulla on Ruokaprovinssimerkki.

Ruokaprovinssimerkki on kehitetty Etelä-Pohjanmaan liiton hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut edistää ruokaketjujen innovatiivisuutta. Projektin tavoitteena oli luoda Etelä-Pohjanmaalle selkeä Ruokaprovinssi-brändi, jonka tähtäimenä on alueen elintarvikeketjun yhteenkuuluvaisuuden tunteen lisääminen sekä tunnettuuden lisääminen kuluttajien keskuudessa valtakunnallisesti.

Ruokaprovinssimerkki

Nyt nostamme yhdessä ylös eteläpohjalaisen ruuan kulutusta! Jatkossa kaikki taatusti eteläpohjalaiset ruokatoimijat kantavat Ruokaprovinssimerkkiä. Teilläkin on mahdollisuus olla yksi Ruokaprovinssimerkki-yrityksistä/organisaatioista. Olemme yhdessä eteläpohjalaisten ruokatoimijoiden kanssa kehittäneet Ruokaprovinssimerkin.

Mikä on Ruokaprovinssimerkki?

Ruokaprovinssimerkistä tiedät, että sitä käyttävä yritys tekee työnsä kolmea arvoa kunnioittaen: eteläpohjalaisesti, pikkuisen paremmin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Päästäkseen merkkiyrittäjäksi yritys käy auditointiprosessin, jonka tulosten perusteella Ruokaprovinssimerkkiryhmä päättää merkin myöntämisestä yritykselle tai tuotteelle. Ruokaprovinssimerkin voi saada myös Etelä-Pohjanmaalla toimiva ruoka-alan kehittämisorganisaatio.

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset / yrityspalvelut hallinnoivat Ruokaprovinssimerkkiä. Ota yhteyttä, jos haluat mukaan merkilliseen hyvään porukkaan! Teemme merkkimaksua vastaan monipuolista työtä Ruokaprovinssin ja sen toimijoiden menestyksen eteen.

 

 

Osta ruokaprovinssin tuotteita

Ympäri vuoden  juhlissa kannattaa suosia paitsi suomalaisia, mutta erityisesti eteläpohjalaisia ruokamakuja. Ruokaprovinssissa tuotetaan monenlaisia makuja, ja makujen  juuret ovat eteläpohjalaisessa mullassa.

Pari sanaa Ruokaprovinssista

Ruokaprovinssialue kattaa koko Etelä-Pohjanmaan.Tutkimusten mukaan Etelä-Pohjanmaahan ei juurikaan liity negatiivisia mielikuvia. Mielikuvat ovat valtaosin positiivisia ja tarjoavat hyvää tarttumapintaa Ruokaprovinssibrändille. Kotiseuturakkaus, asioiden isosti tekeminen ja rohkeus tarttua haasteisiin yhdistetään eteläpohjalaisiin. Rehteys ja helppous yhdistävät myös eteläpohjalaista ruokaa. Eteläpohjalainen ruoantuotanto on myös hyvin jäljitettävää.

Taustaa Ruokaprovinssimerkille

Etelä-Pohjanmaan liitto on ollu partnerina Interreg Europe -ohjelmasta osa-rahoitetussa hankkeessa, jonka tavoitteena oli edistää ruokaketjujen innovatiivisuutta alueilla, joilla elintarvikeala on kärkiteema. Projektin aikana luotiin  Etelä-Pohjanmaalle selkeä Ruokaprovinssi-brändi, jonka tähtäimenä on alueen elintarvikeketjun yhteenkuuluvaisuuden tunteen lisääminen sekä tunnettuuden lisääminen kuluttajien keskuudessa valtakunnallisesti.Tässä prosessissa on syntynyt myös Ruokaprovinssimerkki.

Ruokaprovinssimerkin takana ovat maa- ja kotitalousnaiset

Ruokaprovinssimerkkiä ei voi saada kuka tahansa. Merkkiä haetaan auditoinnin kautta. Merkin auditoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset.

Kysy lisää: ruokaprovinssimerkki@maajakotitalousnaiset.fi