Osaamista ja asiantuntijuutta

 

Etelä-Pohjanmaalle on rakentunut vahva ruoka-alan asiantuntijaverkosto, jossa eri toimijoiden yhteistyö ruokkii innovatiivisuutta ja poikii uusia ideoita. Erityisesti Framin kampusalue Seinäjoella on osoittautunut ruoka-alan koulutukselle, tutkimukselle ja kehittämistoiminnalle hedelmälliseksi yhteistyöalustaksi. Framin alueella ruoka-alan hyödynnettävissä ovat myös erilaiset oppimisympäristöt ja kehitys- ja kokeilualustat.

 

Alueella on määrätietoisesti kehitetty ruoka-alan innovaatioyhteisöä, jonka tavoitteena on omalta osaltaan luoda Etelä-Pohjanmaalle entistä vahvempi ruoka-alan osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Framin alueen asiantuntijaverkostoon oman osaamisensa tuovat keskeisinä toimijoina Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Seinäjoen yliopistokeskus, Luonnonvarakeskus ja Into Seinäjoki. Lisäksi verkostossa vaikuttavat yhteistyön kautta useat yritykset ja muut organisaatiot sekä opiskelijat ja kuluttajat.

 

 


SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

SeAMKissa voit ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! SeAMK Ruoka –yksikön toiminnassa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kolmen eri alan koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Yksiköstä valmistuu sekä AMK- että yAMK-tasoisia agrologeja, restonomeja sekä bio- ja elintarvitekniikan insinöörejä. Alojen yhteistyö ja synergia korostuu yhteisessä Ruokaketjun kehittämisen yAMK-tutkinto-ohjelmassa

 

Yksikön projektitoiminta on vilkasta ja näkyy projektien runsaudessa. Projektien sekä maksullisen palvelutoiminnan kautta yritykset voivat hyödyntää asiantuntijoiden ja mm. laboratorioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Myös opiskelijoiden työpanosta voi hyödyntää opinnäytetöiden, harjoittelujen ja erilaisten projektiopintojen kautta.

 

 

SEINÄJOEN YLIOPISTOKESKUS

Seinäjoen yliopistokeskus on viiden yliopiston ja noin 90 asiantuntijan monitieteellinen yhteisö. Agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut on yksi Seinäjoen yliopistokeskuksen vahvoista osaamisaloista. Tällä painoalalla tehdään tutkimusta ja siihen perustuvaa kehittämistyötä. Tutkimusyhteisön osana toimii myös biotalouden tutkijahotelli. Sen tavoitteena on koota biotalouden osaajia Etelä-Pohjanmaalle ja lisätä tutkijoiden yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Etelä-Pohjanmaalla on yritys- ja kehittämistoimintaa läpi elintarvikeketjun ja se tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön myös tutkijoille.

 

Agrobiotalouden tutkimusryhmät ja EPANET-professorit:

  • Elintarvikekehitys, professori Anu Hopia, Turun yliopisto
  • Elintarviketurvallisuus, vanhempi tutkija Gun Virtanen, Helsingin yliopisto
  • Kuluttajakäyttäytyminen elintarvikealalla, professori Harri Luomala, Vaasan yliopisto
  • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede, professori Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus

 

LUONNONVARAKESKUS

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. LUKE on yksi maailman monitieteellisimmistä luonnonvara-alan tutkimuskeskuksista. Lisäksi LUKE muun muassa huolehtii luonnonvarojen seurannoista, varmennetusta taimituotannosta, torjunta-aineiden tarkastuksesta, geenivarojen säilytyksestä, kasvihuonekaasujen laskennasta sekä tukee luonnonvarapolitiikkaa ja tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot.

 

Luonnonvarakeskuksella on Etelä-Pohjanmaalla toimipaikat Ylistarossa sekä Seinäjoella Framin kampuksella.

 

INTO SEINÄJOKI OY

Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitaan menestymään sekä kehittää Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi. Into Seinäjoki on olemassa yritysten menestystä varten. Sen asiakkaita ovat niin aloittavat, kehittyvät kuin alueelle sijoittuvat yritykset. Into Seinäjoki palvelee siten myös ruokaketjun yrittäjiä – tarjolla on erilaisia palveluja niin liikeidean kehittämiseen kuin kasvun tueksi.


 

Ruoka-alan asiantuntijat / yhteyshenkilöt löydät Yhteystiedot –sivulta.