RUOKAPROVINSSI 2030 – MENESTYKSEN AVAIMET PELLOLTA PÖYTÄÄN

Useat eri toimijat ja kehittämishankkeet ovat vieneet Ruokaprovinssia vuosien aikana eteenpäin, mutta toiminnalta on puuttunut selkeä yhteinen suunta ja visio. Hankkeen avulla laaditaan Ruokaprovinssin strategia 2030, jonka avulla ruokaketjun kehittämistyöstä tehdään tavoitteellista, selkeää ja koordinoitua.

Ruokaprovinssi-strategiaan haetaan yhteinen kehittämisen tahotila vuoteen 2030. Tahto muodostetaan
laajalla osallistavalla prosessilla, johon kutsutaan mukaan sekä ruokaketjun avaintoimijoita että kuluttajia.

Hankkeen aikana kartoitetaan ruokaketjun toimijoiden yhteistyöfoorumit ja tehdään ehdotus niiden jatkosta. Ruokaprovinssi-strategiaan sisältyvän toimenpidesuunnitelman ensimmäiset askelmat vastuutetaan toimijoiden toteutettaviksi strategiaprosessin aikana.

Tuloksena Ruokaprovinssi-strategiatyöstä syntyy strategiadokumentti, josta tiivistetään myös mielenkiintoisia digitaalisia esityksiä. Ne ovat vapaasti Ruokaprovinssin toimijoiden käytettävissä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä: ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry / Maa- ja kotitalousnaiset / Terhi Välisalo 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy / SeAMK Ruoka / Elina Huhta 

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 31.12.2022.