RUOKAPROVINSSI 2030 – MENESTYKSEN AVAIMET PELLOLTA PÖYTÄÄN

Useat eri toimijat ja kehittämishankkeet ovat vieneet Ruokaprovinssia vuosien aikana eteenpäin, mutta toiminnalta on puuttunut selkeä yhteinen suunta ja visio. Hankkeen avulla laaditaan Ruokaprovinssin strategia 2030, jonka avulla ruokaketjun kehittämistyöstä tehdään tavoitteellista, selkeää ja koordinoitua.

Ruokaprovinssi-strategiaan haetaan yhteinen kehittämisen tahotila vuoteen 2030. Tahto muodostetaan
laajalla osallistavalla prosessilla, johon kutsutaan mukaan sekä ruokaketjun avaintoimijoita että kuluttajia.

Hankkeen aikana kartoitetaan ruokaketjun toimijoiden yhteistyöfoorumit ja tehdään ehdotus niiden jatkosta. Ruokaprovinssi-strategiaan sisältyvän toimenpidesuunnitelman ensimmäiset askelmat vastuutetaan toimijoiden toteutettaviksi strategiaprosessin aikana.

Tuloksena Ruokaprovinssi-strategiatyöstä syntyy strategiadokumentti, josta tiivistetään myös mielenkiintoisia digitaalisia esityksiä. Ne ovat vapaasti Ruokaprovinssin toimijoiden käytettävissä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä: ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry / Maa- ja kotitalousnaiset / Terhi Välisalo 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy / SeAMK Ruoka / Elina Huhta 

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 31.12.2022.

Ruokaprovinssikahvit joka kuukauden ensimmäinen KEKSIviikko!

Marraskuussa 2021 starttaa koko Ruokaprovinssin eli Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnan yhteiset ruokaprovinssikahvit.
Ne ovat joka kuukauden ensimmäinen KEKSIviikko klo 14.00-14.30.

Kuule tuttuja kasvoja!
Kahvittelun merkeissä tapaamme jonkun vaikuttavan henkilön, joka kertoo mikä hänen mielestään on Ruokaprovinssin menestyksen avain 2030. Lyhyen avaimen esittelyn jälkeen saamme kysellä ja keskustella aiheesta. Keskustelussa esiin tulevat pulmat, mahdollisuudet ja oivallukset kirjataan ylös ja ne toimivat yhtenä Ruokaprovinssi 2030 -strategian pohjamateriaalina.

3.11. Ruokaprovinssin menestyksen avain 2030 / Suvi Luoma, tutkimusjohtaja, Foodwest Oy
– Tässä osallistumislinkki. Vetäjät tulevat paikalle 13.45 ja tekniikkaa voi testata klo 14.00 saakka, jolloin kahviohjelma alkaa.

Mikä on viestisi Ruokaprovinssille?
KAHVITTELUN MERKEISSÄ KUKA TAHANSA  ETELÄ-POHJANMAALLA TOIMIVA TAI  VAIKUTTAVA RUOKA-ALAN  TOIMIJA voi toimittaa yleisölle näkyviin yhden kuvan, joka pyörii sekä ennen kahvittelun varsinaista aloittamista että keskustelun aikana. Kuvaan voi laittaa yrityksen tarjouksen, uutisen, terveiset tai vaikka tiedot avoimista työpaikoista ruoka-alan yrityksessä. Käytä ilmainen viestipaikka hyväksesi! Lähetä kuvat: terhi.valisalo@maajakotitalousnaiset.fi

Ruokaprovinssin strategiapajat starttaavat! Työpajojen materiaalit - Ole hyvä:

Osallistuja! Sinulle on kaksi kotitehtävää ennen pajaa: Katsohan ao. video ja muista haaveilla oman alasi unelmatilasta 2030 Ruokaprovinssissa aina kun syöt tai laitat ruokaa.